صفحه اصلی محصولات دمنده هوا

دستگاه دمنده هوا ( دمنده باد ) REMO مدل B-10

  • ولتاژ اسمی ( ولتاژ نامی ) 220V ~ 50/60 HZ
  • ورودی برق 600W
  • سرعت اسمی 13000 - 0 دور بر دقیقه
  • نرخ دمیدن 2/8 متر مکعب بر دقیقه
  • طول : 430 میلیمتر

 

دستگاه دمنده هوا ( دمنده باد ) Mega3 مدل p37

  • ولتاژ اسمی ( ولتاژ نامی ) 220V ~ 50/60 HZ
  • ورودی برق 600W
  • سرعت اسمی 13000 - 0 دور بر دقیقه
  • نرخ دمیدن 2/8 متر مکعب بر دقیقه
  • طول : 520 میلیمتر


 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه :

 

 

دمنده هوا - دمنده باد - پمپ هوا - پمپ باد

پمپ باد تمیز کننده و پاک کننده قطعات ، لوازم ، تجهیزات کامپیوتری و داخل ماشین

دمنده باد تمیز کننده و پاک کننده قطعات ، لوازم ، تجهیزات کامپیوتری و داخل ماشین

پمپ هوای تمیز کننده و پاک کننده قطعات ، لوازم ، تجهیزات کامپیوتری و داخل ماشین

دمنده هوای تمیز کننده و پاک کننده قطعات ، لوازم ، تجهیزات کامپیوتری و داخل ماشین