صفحه اصلی محصولات نگهدارنده کاغذ
نگهدارنده کاغذ

هولدر کاغذ صفحه تخت AS-CH451-BG

  • جهت نگه داشتن عمودی کاغذ به منظور تایپ راحت تر و سریع تر

 

هولدر کاغذ صفحه منحنی AS-CH421-BG

  • جهت نگه داشتن عمودی کاغذ به منظور تایپ راحت تر و سریع تر

 

هولدر کاغذ با پایه فلزی AS-CH453-BG

  • جهت نگه داشتن عمودی کاغذ به منظور تایپ راحت تر و سریع تر