صفحه اصلی منگنه رومیزی و سوزن کش

منگنه نمره 10 دستی کوچک کانگورو  M-10

 • بدنه پلاستیکی با قسمت تغذیه استیل
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • ظرفیت سوزن : 50 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 10 ورق

 

منگنه نمره 10 کانگارو  HS-10EN

 • بدنه پلاستیکی با قسمت تغذیه استیل با طراحی ارگونومیک
 • مکانیزم تغذیه سریع دکمه ای از جلو
 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 20 ورق

 

منگنه نمره 10 کانگارو  HS-10EX

 • بدنه پلاستیکی با قسمت تغذیه استیل با طراحی ارگونومیک
 • مکانیزم تغذیه سریع دکمه ای از جلو
 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 20 ورق

 

منگنه نمره 10 کانگارو  HS-10EZ

 • بدنه پلاستیکی با قسمت تغذیه استیل با طراحی ارگونومیک
 • مکانیزم تغذیه سریع دکمه ای از جلو
 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 20 ورق

 

منگنه نمره 10 کانگارو  HS-10F

 • بدنه پلاستیکی با قسمت تغذیه استیل
 • سیستم تخت زنی جهت امنیت بالاتر و کاهش بریدگی
 • مکانیزم تغذیه سریع دکمه ای از جلو
 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 20 ورق

 

منگنه نمره 10 کانگارو  HS-E10

 • بدنه پلاستیکی با قسمت تغذیه استیل
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 20 ورق

 

منگنه نمره 10 کانگارو  HS-J10

 • بدنه پلاستیکی با قسمت تغذیه استیل
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • ظرفیت سوزن : 50 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 20 ورق

 

منگنه نمره 10  کوچک کانگارو   Mini 10

 • بدنه پلاستیکی با قسمت تغذیه استیل
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • ظرفیت سوزن : 50 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 10 ورق

 

منگنه نمره 10 مکس  HD-50


 

منگنه نمره 10  کانگارو  تمام فلزی

 • بدنه تمام استیل
 • ظرفیت سوزن : 50 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 20 ورق

 

منگنه نمره 10 کانگورو  Trendy-10

 • بدنه پلاستیکی با قسمت تغذیه استیل
 • مخزن ذخیره سوزن اضافی در زیر دستگاه
 • مکانیزم تغذیه سریع
 • ظرفیت سوزن : 100 عدد سوزن
 • ظرفیت دستگاه : 15 ورق